Centrální vytápění - Odry

  Rekonstrukce kotelny od 18.5.2020 - Průběh, informace, příprava -  Zobrazit...

   Informace o plánované odstávce dodávky tepla od 18.5.2020 do 31.5.2020 

Více... (pdf) 

Pracujeme na doplnění.....

   

Více... (pdf)       
       

                   

Výroba tepla
Rekonstrukce kotelny 2020 - informace
Informace pro odběratele
Mapa rozvodů
Cena tepla 
Odstávky
Poruchy
Porovnání centrálního vytápění s jinými způsoby vytápění
Tipy prporu tepla