Městské byty

Nové pravidla pro hospodaření s bytovým fondem města k nahlédnutí    Zobrazit...
 
 

 

Pracujeme na doplnění této sekce....

Budou zde informace o městských bytech. Např. informace o tom, které opravy si hradí nájemník a které provozovatel, hodinové sazby oprav atd...  

Informace k vyúčtování Informace   Fotogalerie
Opravy v bytech     Nahlášení opravy
zena

        Žilová Šárka

   příjem oprav   at01    556 730 160 
    t01
      739 010 964
   sarka.zilova@oderskams.cz
zena

Dreslerová Andrea

   smlouvy, žádosti, informace   at01   556 731 459 
    t01
     739 452 200

  andrea.dreslerova@oderskams.cz