124554

Sběrný dvůr

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU

wwwi

Zimní provoz - 1.11. - 28.02.

summmer

Letní provoz - 1.3. - 31.10.

Úterý       8:00 - 16:00h

Úterý       9:00 - 17:00h

Čtvrtek    8:00 - 16:00h

Středa     9:00 - 17:00h

Sobota    8:00 - 12:00h

Sobota    8:00 - 12:00h

Mimo státní svátky!

 

KONTAKT

musek

Pinter Jan

 at01 778 486 197 (volejte raději na mobil); 558 842 686

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORU:

Před vjezdem do areálu sběrného dvora se občané prokazují průkazem totožnosti.

Do sběrného dvora je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž se pohyb těchto vozidel řídí pokyny obsluhujícího personálu. Obsluhující personál pouze dohlíží na správné uložení odpadů,  nevykládá odpad občanům. Přivážené odpady jsou roztříděné ukládány do přistavených kontejnerů podle druhu odpadu. Obyvatelé města odevzdávají odpady bezplatně.

Při dodávce odpadů do sběrného dvora provede pověřený pracovník provozovatele dvora  v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., mj. následující úkony:

 • kontrolu dokladu totožnosti občana (trvalé bydliště v Odrách a místních částech podmínkou),
 • vizuální kontrolu odpadu,
 • usměrnění uložení odpadu občanem na správné místo,
 • záznam množství a charakteristiky přijatého odpadu (kód druhu odpadu, kategorii odpadu, původ - popis vzniku odpadu, hmotnost odpadu, datum dodávky odpadu, jméno, příjmení a adresu původce odpadu - občana)

 

ODPADY KATEGORIE N - nebezpečné

kód odpadu - název odpadu

 150110-N     Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné     

 150111-N     Kovové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (azbest), včetně prázdných tlak. nádob (sprejů)                     

 150202-N      Absorpční činidla, filtrační materiál (blíže neurčené), čistící tkaniny, ochr.oděvy znečištěné nebezp.látkami       

 160107-N     Olejové filtry 

 160113-N      Brzdové kapaliny

160114-N       Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky - Fridex, Chladící kapaliny

200113-N       Rozpouštědla - ředidla

200114-N       Kyseliny

200115-N       Zásady - Louh

200117-N       Fotochemikálie

200119-N       Pesticidy - Zahradní a polní postřiky

200121-N      Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - teploměry

2001223-N    Chladící zařízení - lednice, mrazáky, chladící zařízení

200126-N      Oleje a tuky neuvedené pod č. 200125-O

200127-N      Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - odrezovač

200129-N      Detergenty obsahující nebezpečné látky - Savo, Arva

200131-N     Nepoužitelná cytostatika

200132-N     Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131-N

200133-N     Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601 - Autobaterie, Aku

200135- N   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky - Televize, monitory, tel.mont. - LG

200137-N   Dřevo obsahující nebezpečné látky - železniční pražce

 

ODPADY KATEGORIE O - ostatní

80318-O     Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317

150101-O   Papírové a lepenkové obaly - Kartóny

150102-O   Plastové obaly - Polystyrén

150104-O   Kovové obaly - Plechovky AL

150105-O   Kompozitní obaly - Tetrapack- mléko, víno, džusy

150107-O   Skleněné obaly - láhve, tabulové sklo

160103-O   Pneumatiky

160119-O   Plasty - autoplasty, autonárazníky

160120-O  Sklo-autosklo, tvrzené sklo, lepené sklo

170201-O  Dřevo

17020-O    Sklo- drátosklo, zrcadla

170604-O  Izolační materiály - vata, izolace fasád, skelná vata

200110-O   Oděvy

200111-O   Textilní materiály

200125-O  Jedlý olej a tuk - fritovací olej

200130-O  Detergenty neuvedené pod č. 200129 - opalovací krémy, šampóny, voňavky, atd.

200134-O   Baterie a akumulátory, neuvedené pod č. 200133 - monočlánky

200136-O   Velké spotřebiče - pračky, sporáky, elektr.trouby, ždímačky, atd.

200138-O  Dřevo - nábytek, plot, atd.

200139-O  Plasty

200140-O  Kovy - železo

200201-O  Biologický rozložitelný odpad - rostlinná složka

200307-O  Objemný odpad

 

POZOR!!!

SBĚRNÝ DVŮR NEODEBÍRÁ STAVEBNÍ ODPAD, DOMOVNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD!

 

PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE

 1. Kartony musí být rozloženy na kusy a neznečištěné (stavební materiály).
 2. Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, ropné látky).
 3. Mezi plastové odpady nepatří průmyslový odpad (součástí automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.)
 4. Objemným odpadem je starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné výrobky pocházející z domácnosti. Okna a dveře musí být vysklené!
 5. Odebírané pneumatiky bez kovových disků musí pocházet z motocyklů a osobních automobilů.
 6. Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 7. Elektrozařízení jsou pouze kompletní chladničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterii, tužkové baterie a zářivky.

 

 

 

 

 

 

 

Galerie
dv1 dv2 dv3 dv4