Byty

Pracujeme na tom....

Pracujeme na doplnění této sekce....

Budou zde informace o městských bytech. Např. informace o tom, které opravy si hradí nájemník a které provozovatel, hodinové sazby oprav atd...