Informace o provozu sběrného dvoru

Obrázek odebrán.V sobotu dne 22.08.2020 bude Sběrný dvůr v Odrách z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Kontakt
+420 778 486 197
Pinter Jan

mapa

 

  PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU

  Letní provoz

Útery 

9:00 -17:00h

Čtvrtek 

9:00 -17:00h

Sobota

8:00 -11:45h

Mimo státní svátky!

 Polední přestávkaObrázek odebrán.13:00 do 13:30 hodin!!!!!!

Upozornění !                    Obrázek odebrán.

 Obrázek odebrán. Obsluhující personál pouze dohlíží na správné uložení odpadů,  nevykládá odpad občanům.

 Obrázek odebrán. Od 1. ledna 2020 ukončen sběr pneumatik
     Použité pneumatiky odebírají firmy uvedené níže 

 

 Obrázek odebrán.      Upozornění !       

Obrázek odebrán.  Poslední zákazník je příjímán 15min před ukončením otevírací doby

Obrázek odebrán.  Před návštěvou sběrného dvora si prosím přečtěte provozní řád
     a podmínky pro ukládání odpadu

SBĚRNÝ DVŮR NEODEBÍRÁ STAVEBNÍ ODPAD, DOMOVNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD!

Podmínky pro ukládání nebezpečného odpadu

Kartony musí být rozloženy na kusy a neznečištěné (stavební materiály).

Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, ropné látky) - skleněné láhve musí být bez uzávěru (víčka).
Mezi plastové odpady nepatří průmyslový odpad (součástí automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.)
Objemným odpadem je starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné výrobky pocházející z domácnosti.
Okna a dveře musí být vysklené
Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
Elektrozařízení jsou pouze kompletní chladničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterii, tužkové baterie a zářivky.

 

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORU

Před vjezdem do areálu sběrného dvora se občané prokazují průkazem totožnosti.

Do sběrného dvora je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž se pohyb těchto vozidel řídí pokyny obsluhujícího personálu.

Obsluhující personál pouze dohlíží na správné uložení odpadů,  nevykládá odpad občanům. Přivážené odpady jsou roztříděné ukládány do přistavených kontejnerů podle druhu odpadu.

Obyvatelé města odevzdávají odpady bezplatně.

Při dodávce odpadů do sběrného dvora provede pověřený pracovník provozovatele dvora  v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., mj. následující úkony:

1. kontrolu dokladu totožnosti občana (trvalé bydliště v Odrách a místních částech podmínkou)
2. vizuální kontrolu odpadu
3. usměrnění uložení odpadu občanem na správné místo
4. záznam množství a charakteristiky přijatého odpadu (kód druhu odpadu, kategorii odpadu, hmotnost odpadu, datum dodávky odpadu. 

Kódy odpadu - název

ODPADY KATEGORIE N - nebezpečné       ODPADY KATEGORIE O - ostatní

150110-N     Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
150111-N     Kovové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (azbest), včetně prázdných tlak. nádob (sprejů)
150202-N      Absorpční činidla, filtrační materiál (blíže neurčené), čistící tkaniny, ochr.oděvy znečištěné nebezp.látkami
160107-N     Olejové filtry
160113-N      Brzdové kapaliny
160114-N       Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky - Fridex, Chladící kapaliny
200113-N       Rozpouštědla - ředidla
200114-N       Kyseliny
200115-N       Zásady - Louh
200117-N       Fotochemikálie
200119-N       Pesticidy - Zahradní a polní postřiky
200121-N      Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - teploměry
2001223-N    Chladící zařízení - lednice, mrazáky, chladící zařízení
200126-N      Oleje a tuky neuvedené pod č. 200125-O
200127-N      Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - odrezovač
200129-N      Detergenty obsahující nebezpečné látky - Savo, Arva
200131-N     Nepoužitelná cytostatika
200132-N     Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131-N
200133-N     Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601 - Autobaterie, Aku
200135- N   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky - Televize, monitory, tel.mont. - LG
00137-N      Dřevo obsahující nebezpečné látky - železniční pražce
80318-O     Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317
150101-O   Papírové a lepenkové obaly - Kartóny
150102-O   Plastové obaly - Polystyrén
150104-O   Kovové obaly - Plechovky AL
150105-O   Kompozitní obaly - Tetrapack- mléko, víno, džusy
150107-O   Skleněné obaly - láhve, tabulové sklo
160119-O   Plasty - autoplasty, autonárazníky
160120-O  Sklo-autosklo, tvrzené sklo, lepené sklo
170201-O  Dřevo
17020-O    Sklo- drátosklo, zrcadla
170604-O  Izolační materiály - vata, izolace fasád, skelná vata
200110-O   Oděvy
200111-O   Textilní materiály
200125-O  Jedlý olej a tuk - fritovací olej
200130-O  Detergenty neuvedené pod č. 200129 - opalovací krémy, šampóny, voňavky, atd.
200134-O   Baterie a akumulátory, neuvedené pod č. 200133 - monočlánky
200136-O   Velké spotřebiče - pračky, sporáky, elektr.trouby, ždímačky, atd.
200138-O  Dřevo - nábytek, plot, atd.
200139-O  Plasty
200140-O  Kovy - železo
200201-O  Biologický rozložitelný odpad - rostlinná složka
200307-O  Objemný odpad
ODPADY KATEGORIE N - nebezpečné
ODPADY KATEGORIE O - ostatní

Firmy, které odebírají použité pneumatiky

DoPas, tř. Osvobození 17, Odry
Pigmalions OK s.r.o., Ke koupališti 341, Odry
Auto Odry, Pohořská 801/25, Odry
Martin D´ Agnolo, Mankovice 30, Odry
Vardžák Milan Pneuservis, Hranická 68, Odry
Tradecentrum SONAS s.r.o., Vítkovská 267/25, Odry
Uvedené společnosti a firmy jsou povinny pneumatiky převzít.

Fotogalerie
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

KONEC.................................

 

Firmy, které pneumatiky odebírají:

Tradecentrum SONAS s.r.o., Vítkovská 267/25, Odry

Vardžák Milan Pneuservis, Hranická 68, Odry

DoPas, tř. Osvobození 17, Odry

Pigmalions OK s.r.o., Ke koupališti 341, Odry

Auto Odry, Pohořská 801/25, Odry

Martin D´ Agnolo, Mankovice 30, Odry

Uvedené společnosti a firmy jsou povinny pneumatiky převzít.

 
Sběrný dvůr

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORU

wwwi

 Zimní provoz - 1.11. - 28.02. 

summmer

sdarrLetní provoz - 1.3. - 31.10.

Úterý       8:00 - 16:00h

Úterý       9:00 - 17:00h

Čtvrtek    8:00 - 16:00h

Čtvrtek     9:00 - 17:00h

Sobota    8:00 - 12:00h

Sobota    8:00 - 12:00h

Mimo státní svátky!

 

KONTAKT

musek

Pinter Jan

 at01 778 486 197 

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORU:

Před vjezdem do areálu sběrného dvora se občané prokazují průkazem totožnosti.

Do sběrného dvora je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž se pohyb těchto vozidel řídí pokyny obsluhujícího personálu. Obsluhující personál pouze dohlíží na správné uložení odpadů,  nevykládá odpad občanům. Přivážené odpady jsou roztříděné ukládány do přistavených kontejnerů podle druhu odpadu. Obyvatelé města odevzdávají odpady bezplatně.

Při dodávce odpadů do sběrného dvora provede pověřený pracovník provozovatele dvora  v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., mj. následující úkony:

 • kontrolu dokladu totožnosti občana (trvalé bydliště v Odrách a místních částech podmínkou),
 • vizuální kontrolu odpadu,
 • usměrnění uložení odpadu občanem na správné místo,
 • záznam množství a charakteristiky přijatého odpadu (kód druhu odpadu, kategorii odpadu, původ - popis vzniku odpadu, hmotnost odpadu, datum dodávky odpadu, jméno, příjmení a adresu původce odpadu - občana)

kód odpadu - název odpadu

 150110-N     Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné     

 150111-N     Kovové nádoby obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (azbest), včetně prázdných tlak. nádob (sprejů)                     

 150202-N      Absorpční činidla, filtrační materiál (blíže neurčené), čistící tkaniny, ochr.oděvy znečištěné nebezp.látkami       

 160107-N     Olejové filtry 

 160113-N      Brzdové kapaliny

160114-N       Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky - Fridex, Chladící kapaliny

200113-N       Rozpouštědla - ředidla

200114-N       Kyseliny

200115-N       Zásady - Louh

200117-N       Fotochemikálie

200119-N       Pesticidy - Zahradní a polní postřiky

200121-N      Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - teploměry

2001223-N    Chladící zařízení - lednice, mrazáky, chladící zařízení

200126-N      Oleje a tuky neuvedené pod č. 200125-O

200127-N      Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky - odrezovač

200129-N      Detergenty obsahující nebezpečné látky - Savo, Arva

200131-N     Nepoužitelná cytostatika

200132-N     Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod č. 200131-N

200133-N     Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601 - Autobaterie, Aku

200135- N   Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezp. látky - Televize, monitory, tel.mont. - LG

200137-N   Dřevo obsahující nebezpečné látky - železniční pražce

80318-O     Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 080317

150101-O   Papírové a lepenkové obaly - Kartóny

150102-O   Plastové obaly - Polystyrén

150104-O   Kovové obaly - Plechovky AL

150105-O   Kompozitní obaly - Tetrapack- mléko, víno, džusy

150107-O   Skleněné obaly - láhve, tabulové sklo

160119-O   Plasty - autoplasty, autonárazníky

160120-O  Sklo-autosklo, tvrzené sklo, lepené sklo

170201-O  Dřevo

17020-O    Sklo- drátosklo, zrcadla

170604-O  Izolační materiály - vata, izolace fasád, skelná vata

200110-O   Oděvy

200111-O   Textilní materiály

200125-O  Jedlý olej a tuk - fritovací olej

200130-O  Detergenty neuvedené pod č. 200129 - opalovací krémy, šampóny, voňavky, atd.

200134-O   Baterie a akumulátory, neuvedené pod č. 200133 - monočlánky

200136-O   Velké spotřebiče - pračky, sporáky, elektr.trouby, ždímačky, atd.

200138-O  Dřevo - nábytek, plot, atd.

200139-O  Plasty

200140-O  Kovy - železo

200201-O  Biologický rozložitelný odpad - rostlinná složka

200307-O  Objemný odpad

ODPADY KATEGORIE N - nebezpečné

ODPADY KATEGORIE O - ostatní

POZOR!!!

PODMÍNKY PRO UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SBĚRNÉM DVOŘE

SBĚRNÝ DVŮR NEODEBÍRÁ STAVEBNÍ ODPAD, DOMOVNÍ KOMUNÁLNÍ ODPAD A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD!

 1. Kartony musí být rozloženy na kusy a neznečištěné (stavební materiály).
 2. Skleněné láhve nesmějí obsahovat zbytky (kompoty, šťávy, ropné látky).
 3. Mezi plastové odpady nepatří průmyslový odpad (součástí automobilů, motocyklů, zahradní bazény, lodě, surfy apod.)
 4. Objemným odpadem je starý nábytek rozbitý na kusy, koberce, linolea, dřevěné výrobky pocházející z domácnosti. Okna a dveře musí být vysklené
 5. Barvy, ředidla, oleje, lepidla, pryskyřice aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách.
 6. Elektrozařízení jsou pouze kompletní chladničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, televize, monitory, počítačové komponenty, sporáky, audio a video přístroje, telefony, elektrické hračky, drobné domácí elektro, autobaterii, tužkové baterie a zářivky. 7.