O společnosti

Tyto informace jsou rozpracovány............................

Oderská městská společnost, s.r.o. vznikla v roce 2004. 

 vyvíjí svou činnost na území města Oder a v přilehlých obcích od ledna roku 2005. Své služby poskytuje obyvatelům, organizacím i návštěvníkům města v oblasti správy domů, nebytových prostor, ubytoven Nová a na koupališti, správou vodovodů v obcích Tošovice, Veselí, Pohoř a Dobešov. Čtvrtým rokem provozujeme sběrný dvůr a čistíme ulice města zametacím vozem. Služby obyvatelům byly rozšířeny o štěpkování větví. Příznivcům sportování a rekreace nabízíme služby městského koupaliště, sportovní haly při ZŠ Komenského, stadionu a kluziště. Pro turisty i obyvatele města slouží veřejné WC.