Informace o vodovodech

 

Aktuálně

Kontakty

 Cena vodného pro rok 2020 - 51,99,-Kč
Opisy vodoměrů budou probíhat v těchto dnech
  Poruchy

 +420 739 010 966

 Pohoř - 7.7.2020 (od 12:00 - 16:00h)
 Tošovice - 8.7.2020 (od 12:00 - 16:00h)
 Dobešov - 9.7.2020 (od 12:00 - 16:00h)
 Veselí - 10.7.2020 (od 10:00 - 13:00h)
 Odečty vodoměru
 +420 739 010 964 (nejlépe formou SMS) +420 556 731 160
e-mail: sarka.zilova@oderskams.cz
   smlouvy 

 +420 739 010 964

Stav provozu vodovodu

Pohoř

běžný provoz

19.6.2020

Opraveno 19.6.2020 - 10:00h

Zobrazit...

 

Tošovice

provoz s omezením

29.6.2020

Zobrazit...

 

Dobešov

Běžný provoz

19.6.2020

 

Zobrazit...

 

Veselí

Běžný provoz

19.6.2020

 

Zobrazit...

 

Omezení pro vodovod Veselí
Městský úřad Odry, odbor životního prostředí, vydal dne 4. května 2020 opatření, jímž se omezuje užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části města Oder - Veselí. Toto omezení je platné od 4. května do 30. července 2020 a spočívá v zákazu odběru vody z vodovodu pro zalévání zeleně, mytí automobilů a napouštění bazénů.

  1.1.2020 Vodovod Veselí - výrazný pokles vydatnosti vrtů
 
 1.1.2020 - Na doporučení Krajské hygienické stanice, dojde
 k mírnému zvýšení chlorování na námi provozovaných  vodovodech
rfrl
* - zakreslená mapa má pouze informativní charakter. Neslouží jako závazný podklad pro projektovou dokumentaci. Dimenze potrubí se postupně aktualizují a nemusí odpovídat reálnému stavu. 
Poslední aktualizace map 13.06.2020 - Úpravy - Doplňěno o mapu Vodovodu Pohoř (v150620)
  Klimatické informace (odkazy)  
Informace o stavu podzemních vod kvalita ovzduší v ČR Stavy a průtoky na vodních tocích Aktuální stav sucha v ČR
Hladiny vody v nádržích Předpověď počasí pro celý svět NA NA
NA NA NA NA