Rozbor - Dobešov

Rozbor vody ze dne dd.mm.rrrr

 

Výsledky - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka Limit Tolerance
Escheria coli        
koliformní bakterie        

Výsledky - chemické vyšetření

amonné ionty   mg/l    
dusičnany        
CHSK-Mn        
pH        
Železo        
Tvrdost vody ( stupnice tvrdosti - zde... )        

sdfasdfafafdasfd