Rozbor - Pohoř

Rozbor vody ze dne 14.03.2019

 

Výsledky - mikrobiologické vyšetření

Ukazatel Hodnota Jednotka Limit Tolerance
Escheria coli 0 KTJ/100 ml 0  
Koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml  0  

Výsledky - chemické vyšetření

amonné ionty <0,02 mg/l 0.5  
dusičnany <2,0 mg/l 50  
CHSK-Mn 1,36 mg/l 3,0  
pH 8,0   6,5 - 9,5  
Železo <0,05 mg/l 0,2  
Tvrdost vody ( stupnice tvrdosti - zde... ) N/A